• Mantingueu la distància de seguretat i eviteu aglomeracions.
  • Renteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica (trobareu diferents punts dins el recinte firal).
  • És obligatori l’ús de mascareta.
  • El pagament serà preferible amb mitjans telemàtics.
  • Tots els actes que es realitzen en espais tancats tenen aforament limitat i cal la inscripció prèvia.
  • Cal respectar els punts d’entrada i sortida i els sentits de circulació dins el recinte.