La fira de Sant Iantecedents1sidre de Solsona se celebra des de temps immemorials, però és l’any 1953 quan torna ha agafar una gran importància. Al principi aquest certamen era bàsicament de bestiar, però poc a poc s’hi va anar introduint la maquinària agrícola.

A la ciutat de Solsona s’hi celebraven diverses fires durant l’any, però veient que les fires i els mercats perdien dinamisme degut a la postguerra es va decidir impulsar-ne només una i aquesta fou la de Sant Isidre. Hi havia dos motius força importants per apostar per aquesta i eren primer perquè és la fira de la pagesia i Sant Isidre n’és el patró, i segon perquè el maig és un més tranquil per als pagesos, ja que la gent no té massa feina al camp.
A l’any 1953 hi va haver una gran novetat i va ser la I Concentració de Maquinària Agrícola, aquesta s’exposava a la plaça del Camp, al Vall Fred i a la paret de les monges. Hi havia pocs tractors, alguna segadora i garbelladora i arreus, tot i que encara es feia servir la tracció anima. En aquest any també es van poder veure els primers estands, la majoria eren tallers que fabricaven, arreglaven i venien els diferents estris per poder fer la feina del camp.
A l’any 1956 se celebra el I Concurs de Ramaderia, d’aquesta manera s’incorporava un acte que hi ha esdevingut tradicional i que ha contribuït a fixar la presència del bestiar a la fira.antecedents2
El sector de l’automoció també va veure en la fira un bon aparador per poder
mostrar-hi els cotxes, les motos i les bicicletes.
No va ser fins als any 60 que la fira esdevingué un acte multisectorial.

Inici