CONDICIONS GENERALS
Els ramaders amb animals d’aquesta raça que vulguin prendre part en el concurs han de presentar la sol·licitud dins el termini establert i, posteriorment, esperar que sigui acceptada pel jurat d’admissió.
Poden participar-hi amb animals de raça que compleixin els requisits sanitaris següents:

  • Han de provenir d’explotacions oficialment indemnes de tuberculosi (T3), brucel·losi (B3) i leucosi (L3).
  • Han de disposar de targeta sanitària en període de validesa.

També cal que aquests animals estiguin desparasitats i reuneixin les condicions de presentació necessàries per ser admesos en el concurs.
El bestiar haurà de romandre exposat en el recinte firal durant els tres dies de la Fira.

CONCURS
El jurat qualificador serà l’encarregat de determinar els millors animals el dissabte 12 de maig; els diferenciarà en:

MILLOR PARELLA
MILLOR BRAU a partir de 2 anys
MILLOR VACA adulta prenyada
MILLOR LOT D’ANOLLES, 3 unitats
MILLOR ANOLL
MILLOR TERÇONA

PREMIS
Es concedirà un primer premi i un segon premi a cadascuna de les seccions abans esmentades, excepte la secció de millor anoll.
Gentilesa dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Solsonès.

Ho organitza: GRUSVAS
Lloc:  camp del Serra

Inici