Actuació del Quartet de Saxos de Solsona.
Interpretació d’estàndards de jazz.

 Quartet de saxos de Solsona
Integrat per un grup d’amics amb inquietuds musicals coincidents, els seus membres formen part activa del teixit cultural solsoní. El quartet, creat l’any 2015, neix amb quatre saxosl’objectiu d’ampliar els estudis de perfeccionament de l’instrument i amb el propòsit de donar a conèixer el saxòfon i la seva riquesa sonora en les seves diferents vessants.

Han actuat a nombroses actuacions d’àmbit local amb un programa que explora la gran versatilitat que té una formació d’aquest tipus.

El quartet interpreta un repertori que abraça temes representatius de l’escola tradicional del saxòfon, transcripcions d’obres originals per a altres formacions i un ampli ventall d’obres de compositors actuals.

Els seus integrants són Francesca Ferrero, Joan Boix, Iris Badia i Pere Cuadrench.

Dissabte 13 i diumenge 14 de 12 a 14 h
Lloc: plaça de Sant Joan